Crèdits

Edita: MITIC Gestió Cultural
Editor: Joaquim Ullan
Redacció: Eva Sans / Carme Camins
Publicitat: 690 381 496
C/ López Puigcerver 21, local
17230 Palamós
Col·laboradors: Núria Aupí, Fran Gutiérrez, Núria Clara (fotografia), Jordi Salvador, Ester Agustí (disseny i capçalera), Cercle Català d’Història, Serveis de Salut Integrats – Baix Empordà.

Redacció i administració:
MÍTIC Gestió Cultural – c/ López Puigcerver, 21
17230 – Palamós (Baix Empordà)
Tel. 972 314 605

Web: www.elfardelemporda.cat
Email: redaccio@elfardelemporda.cat
Twitter: www.twitter.com/elfardelemporda
Facebook: www.facebook.com/elfardelemporda

El Far de l’Empordà és una publicació digital i mensual, divulgativa d’informació, independent, plural i de caire comarcal. La revista El Far de l’Empordà no s’identifica necessàriament amb les opinions dels autors i col·laboradors.

Les persones que apareixen als crèdits no mantenen necessàriament una relació laboral amb El Far de l’Empordà.